Категорії
Новини НАТО

Навчаємо: НАТО (Слова новин VOA)Прочитайте, будь ласка,: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA вивчення англійської мови для в’єтнамців) Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Ви знайдете це відео. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFe11LJLRXUH2yf1v1Zey47kqwZV3pT1

Từ mà chúng ta học ngày hôm nay là kết hợp của bốn từ. Cùng nghe câu chuyện sau đây để xem bạn có biết từ này không nhé. .